SOCIAL
© 2024 Ron Hagendoorn. All Rights Reserved. Privacy Policy.
5Rhythms social media logo 5Rhythms social media logo
Dutch.    Bij    de    organisatie    van    dansworkshops    gaan    wij    financiële    verplichtingen    aan.    Om    deze    reden    is    je    aanmelding    niet    vrijblijvend    en    zijn    er annuleringsvoorwaarden. Annuleren kan telefonisch of per e-mail. Het niet betalen van de cursusprijs geldt niet als annulering. Indien    je    annuleert    tot    4    weken    voor    aanvang    van    de    geboekte    workshop    ontvang    je    90%    van    het    betaalde    bedrag    retour.    Ten    minste    wordt    er € 30,- annuleringsvergoeding ingehouden. Indien je annuleert tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de geboekte workshop ontvang je 50% van het betaalde bedrag retour. Indien je annuleert binnen 2 weken voor aanvang van de geboekte workshop ontvang je 25% van het betaalde bedrag retour. Voor online evenementen is geen restitutie mogelijk. Wij   dragen   zorg   voor   een   geschikte   dansomgeving.   Je   bent   echter   zelf   verantwoordelijk   voor   jouw   gezondheid.   Ben   je   onder   behandeling   van   een   arts   en/of gebruik    je    medicijnen?    Neem    dan    voor    deelname    contact    met    ons    op.    De    danslocatie    is    doorgaans    niet    toegankelijk    voor    derden.    Wij    zijn    echter    niet verantwoordelijk    voor    jouw    persoonlijke    spullen.    We    raden    je    aan    om    kostbaarheden    mee    de    danszaal    in    te    nemen.    Bij    online    evenementen    ben    je    zelf verantwoordelijk voor een veilige dansomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade.   Op het gebruik van deze website en bij deelname aan ons programma is de Privacy Policy  (Engelstalig) van toepassing.
Cancellation Policy and Conditions are written in Dutch and English .
English.   In   the   organization   of   dance   workshops   we   confront   financial   obligations.   For   this   reason   your   application   is   not   required   and   there   are   cancellation   terms. Cancel by phone or email. Nonpayment of the course price does not apply to cancellation. If   you   cancel   up   to   4   weeks   before   commencement   of   the   booked   workshop,   you   will   receive   90%   of   the   refunded   amount.   A   cancellation   fee   of   at   least   €   30,- will be withheld. If you cancel between 4 and 2 weeks before commencement of the booked workshop, you will receive 50% of the refunded amount. If you cancel within 2 weeks before commencement of the booked workshop, you will receive 25% of the refunded amount. No refunds are available for online events. We   ensure   a   suitable   dance   environment.   However,   you   are   responsible   for   your   health.   Are   you   in   treatment   by   a   doctor   and/or   do   you   use   medicines?   Then contact   us   before   participation.   The   dance   location   is   usually   not   accessible   to   third   parties.   However,   we   are   not   responsible   for   your   personal   items.   We recommend   that   you   take   your   valuables   into   the   dance   hall.   At   online   events   you   are   responsible   for   a   safe   dance   environment.   We   are   not   liable   for   material   and   / or immaterial damage.   The Privacy Policy  applies to the use of this website and when participating in our program.
Cancellation Policy and Conditions in English
SIGN UP SIGN UP
SOCIAL
© 2024 Ron Hagendoorn. All Rights Reserved. Privacy.
5Rhythms social media logo 5Rhythms social media logo
SIGN UP
Dutch.   Bij   de   organisatie   van   dansworkshops   gaan   wij financiële    verplichtingen    aan.    Om    deze    reden    is    je aanmelding         niet         vrijblijvend         en         zijn         er annuleringsvoorwaarden.   Annuleren   kan   telefonisch   of per   e-mail.   Het   niet   betalen   van   de   cursusprijs   geldt niet als annulering. Indien   je   annuleert   tot   4   weken   voor   aanvang   van de   geboekte   workshop   ontvang   je   90%   van   het betaalde    bedrag    retour.    Ten    minste    wordt    er € 30,- annuleringsvergoeding ingehouden. Indien    je    annuleert    tussen    4    en    2    weken    voor aanvang   van   de   geboekte   workshop   ontvang   je 50% van het betaalde bedrag retour. Indien   je   annuleert   binnen   2   weken   voor   aanvang van   de   geboekte   workshop   ontvang   je   25%   van het betaalde bedrag retour. Voor     online     evenementen     is     geen     restitutie mogelijk. Wij   dragen   zorg   voor   een   geschikte   dansomgeving.   Je bent       echter       zelf       verantwoordelijk       voor       jouw gezondheid.   Ben   je   onder   behandeling   van   een   arts en/of   gebruik   je   medicijnen?   Neem   dan   voor   deelname contact   met   ons   op.   De   danslocatie   is   doorgaans   niet toegankelijk      voor      derden.      Wij      zijn      echter      niet verantwoordelijk    voor    jouw    persoonlijke    spullen.    We raden   je   aan   om   kostbaarheden   mee   de   danszaal   in   te nemen.      Bij      online      evenementen      ben      je      zelf verantwoordelijk    voor    een    veilige    dansomgeving.    Wij zijn   niet   aansprakelijk   voor   materiële   en/of   immateriële schade.   Op   het   gebruik   van   deze   website   en   bij   deelname   aan ons   programma   is   de   Privacy   Policy    (Engelstalig)   van toepassing.
English.   In   the   organization   of   dance   workshops   we confront    financial    obligations.    For    this    reason    your application   is   not   required   and   there   are   cancellation terms.   Cancel   by   phone   or   email.   Nonpayment   of   the course price does not apply to cancellation. If      you      cancel      up      to      4      weeks      before commencement    of    the    booked    workshop,    you will    receive    90%    of    the    refunded    amount.    A cancellation fee of at least € 30,- will be withheld. If    you    cancel    between    4    and    2    weeks    before commencement    of    the    booked    workshop,    you will receive 50% of the refunded amount. If       you       cancel       within       2       weeks       before commencement    of    the    booked    workshop,    you will receive 25% of the refunded amount. No refunds are available for online events. We    ensure    a    suitable    dance    environment.    However, you    are    responsible    for    your    health.    Are    you    in treatment   by   a   doctor   and/or   do   you   use   medicines? Then     contact     us     before     participation.     The     dance location    is    usually    not    accessible    to    third    parties. However,    we    are    not    responsible    for    your    personal items.    We    recommend    that    you    take    your    valuables into     the     dance     hall.     At     online     events     you     are responsible   for   a   safe   dance   environment.   We   are   not liable for material and / or immaterial damage.   The   Privacy   Policy    applies   to   the   use   of   this   website and when participating in our program.
Cancellation   Policy   and   Conditions   are   written   in   Dutch and English .
Cancellation Policy and Conditions written in English.
SIGN UP SIGN UP